El nou ordre borbònic

El Decret de Nova Planta va establir un govern absolut. El nou poder es va estructurar en tres nivells: el capità general, primera autoritat i cap de l’exèrcit; la Reial Audiència, tribunal superior i responsable del govern; i la Superintendència, amb competències fiscals.

El nou règim va mantenir els impostos ordinaris, va confiscar els de la Generalitat i del Consell de Cent i va crear nous impostos indirectes i un de directe, el cadastre; aquest darrer impost va multiplicar per set els serveis aprovats en l’última Cort General. D’altra banda, va suprimir totes les universitats i en va crear una de nova a Cervera. La llengua catalana va ser progressivament prohibida en tots els àmbits públics.

Peces relacionades


veure les peces com a galeria


Facebook Twitter Google+

  • |
  • |Àmbits de l'exposició

×