Informació

Formulari per a efecte de formar lo catastro, o inventari [...]


L’impost del cadastre gravava de manera desmesurada els béns immobles, les terres i les activitats econòmiques dels ciutadans. L’artífex d’aquest nou impost fou José Patiño, el qual va presidir la Real Junta Superior de Gobierno y Justicia, òrgan de govern de Catalunya entre els anys 1714 i 1716, abans de la promulgació del Decret de Nova Planta.