L’austriacisme al poder

La Cort General de Catalunya convocada per Carles III va confirmar i ampliar  la majoria de mesures aprovades en la convocatòria anterior i en va afegir encara d’altres, com ara el retorn a les institucions catalanes del control de les llistes d’insaculats, és a dir les persones que podien ser candidates als càrrecs.

També va acordar l’exclusió dels Borbons del govern de Catalunya i va aprovar un important donatiu per sufragar la guerra.

Carles va organitzar el seu govern mitjançant dues secretaries d’estat: l'una per als afers hispànics, en mans del català Ramon de Vilana-Perles, i l’altra per a Itàlia. A més, va reproduir a Barcelona els diversos consells de la monarquia, com els d’Aragó, d’Itàlia i de Castella.

La situació de guerra permanent va provocar un fort endeutament i una activa política monetària.

Barcelona, Cort reial L’art en temps de guerra
Peces relacionades


veure les peces com a galeria


Facebook Twitter Google+

  • |
  • |Àmbits de l'exposició

×