Informació

Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña


La nova organització territorial dividia el Principat de Catalunya en dotze corregiments, mesura imposada pel Decret de Nova Planta. Josep Aparici col•laborà estretament amb José Patiño entre els anys 1716 i 1720 en l’elaboració del nou impost del cadastre, cosa que li permeté un profund coneixement del territori.