Informació

Plan von GroB Betskerek (Zrenjanin) in dem Temesvarer Banath


El mes d’octubre del 1734 es prengué a Viena l’acord d’establir una colònia hispànica al Banat de Temesvar. Aquesta decisió fou presa davant l’increment del nombre d’exiliats austriacistes a Viena un cop perduts els estats imperials d’Itàlia i la necessitat de l’imperi de repoblar els territoris conquerits als turcs. A la Nova Barcelona, l’actual Zrenjanin, hi va anar a parar un col•lectiu format principalment per catalans que no disposaven de recursos propis. L’intent d’assentament fracassà per les dures condicions de vida.