Informació

Casc


Una gran part dels exiliats austriacistes a l’imperi Germànic després de la desfeta del 1714 eren militars. Molts d’ells van continuar lluitant al costat dels exèrcits imperials en les diferents campanyes militars de l’emperador Carles VI. Un dels escenaris on foren presents van ser les guerres dels Balcans contra l’imperi Otomà. Aquestes armes són un exemple de l’equipament de les tropes turques.