Informació

Relació de presos catalans


Una de les primeres mesures aplicades per la Reial Junta, primer òrgan de govern després de la desfeta, fou la depuració de responsabilitats polítiques dels protagonistes del decantament austriacista de Catalunya. Entre ells, els que apareixen en aquesta llista: els generals Joan Baptista Basset, Josep Bellver i Joan Ramon Bordas; els tinents coronels Nicolau Aixandri i Francesc Maians; els coronels Joan Llinars, Josep Vicent Torres i Eiximeno, Francesc Sans Miquel de Monrodon i el seu fill Ramon Sans; el sergent Gaietà Antillon; el capità Simó Sánchez; el comerciant Sebastià Dalmau, i personatges de menor rang com Francesc Vila i Lleó. Malgrat que en primera instància van ser destinats al presidi d’Alacant, una nova ordre, per por que la seva presència a la Corona d’Aragó pogués incitar a la revolta, decidí enviar-los a presons allunyades o a prop de la frontera francesa. Aquí observem les seves destinacions finals: Hondarribia i Pamplona.