Informació

Relació de béns confiscats a la Generalitat


Els béns de la Generalitat foren també objecte de segrest per part de les noves autoritats borbòniques. La relació correspon a l’inventari del mes d’agost del 1718 de les joies i altres objectes de valor existents al palau fet amb aquesta finalitat.