Informació

Reial Cèdula de Felip V que nomena Maties de Ubac, canonge d’Urgell, per a què prengui al seu càrrec l’administració dels béns pertanyents al Bisbat de Vic


La repressió contra Catalunya tingué tres eixos: extermini de la dissidència, devastació econòmica i submissió política i institucional. En l’àmbit econòmic tingué un paper important el segrest de rendes eclesiàstiques, com ho testimonia aquest document adreçat a Maties de Ubac, canonge de la catedral d’Urgell.