Informació

Pla de la Ciutat de Barcelona, y sos Contórns en lo Añy 1740


En aquest plànol de la ciutat de Barcelona de l’any 1740, destaca la Ciutadella militar que es féu construir per tal de «ponerles (als catalans) un freno capaz de contenerlos en todos los tiempos en la debida obediencia». La Ciutadella, obra de l’enginyer militar Pròsper de Verboom, havia d’actuar, juntament amb el reforçament del castell militar de Montjuïc, com una pinça que permetés tenir la ciutat sota control. Per a la seva construcció fou necessari enderrocar una extensa zona de la ciutat, que comprenia el Rec Comtal, el barri de la Ribera, l’actiu centre del Born i el pla d’en Llull. Aquesta magna construcció durà tan sols deu anys, s’acabà el 1725, any de la signatura de la pau de Viena, que marcava la fi de les hostilitats per a la successió de la Corona Hispànica.