Informació

El Bornet de Barcelona


A més de l’escena costumista on podem observar l’activa vida comercial del Born, es pot apreciar al fons la ciutadella militar.