Informació

Edicte del marquès de Castelrodrigo, capità general del Principat de Catalunya, en què prohibeix qualsevol tipus de correspondència amb els enemics del rei


El marquès de Castelrodrigo, governador del Principat de Catalunya, en aplicació de les mesures policíaques de control sobre les opinions dels ciutadans, prohibí, amb aquest decret, mantenir correspondència amb qualsevol persona dissident ja fos a fora o a dins de la península.