Informació

Cases i castells de la vegueria de Girona enderrocats o manats enderrocar per ordre del marquès de Castelrodrigo, capità general de Catalunya


Dins l’àmbit de la repressió econòmica, en aquesta llista de principis de l’any 1715 observem els béns patrimonials (castells, palaus, fortificacions) de la vegueria de Girona que s’havien fet enderrocar o estaven pendent de ser-ho, així com aquells que havien de ser conservats pel seu valor estratègic.