Informació

Bust de Felip V


En la institucionalització del nou poder borbònic, es feren esculpir busts del rei Felip V, com aquest procedent del palau Bofarull de Reus. Després de la desfeta del 1714 i de l’abolició de la Corona d’Aragó, el rei Felip V passà a liderar una Monarquia Hispànica d’acord amb els paràmetres d’un model d’estat absolutista a la manera de la Cort francesa, on la figura del rei n’era el poder màxim.