Informació

Aplicació de pena de mort


No tan sols els responsables polítics o militars foren represaliats, sinó que també foren ajusticiats els membres de l’església considerats perillosos, com el diaca Ramon Moga, al qual se li aplicà la pena de mort per garrot el 3 d’agost de 1715.