Informació

Acceptació de la petició de la vídua del general Moragues


Finalment, tal com recull el document que reproduïm, la petició de la vídua del general Josep Moragues, Magdalena Giralt, fou acceptada. El 15 de febrer de 1727 es va retirar de la gàbia el cap del general «sin publicidad, ni ruido», com consta a la comunicació oficial. La gàbia es despenjà del Portal de Mar al cap d’un mes.