Informació

Setge de la ciutat de Barcelona


Aquests gravats del pintor rossellonès Jacques Rigaud-Ros, ens permeten veure, com si es tractés d’una seqüència cinematogràfica, l’embat final de les tropes francoespanyoles comandades pel duc de Berwick durant el mes de setembre del 1714. L’atac final s’esdevingué en el perímetre de la muralla comprès entre el baluard de Llevant i el baluard del Portal Nou. A primer terme, s’observa el baluard de Santa Clara, amb la torre de Sant Joan. En la comparació de les tres imatges veiem els desperfectes que l’artilleria enemiga va causar a la muralla, a més de la construcció de trinxeres per permetre l’avançada de les tropes.