Informació

Proposició feta per lo [...] senyors Deputats del General de Cathalunya, a la Junta de Braços


La Junta General de Braços, o Cort General en absència del rei, fou convocada el 30 de juny de 1713 per decidir l’opció que prendrien les autoritats catalanes davant de la imminent evacuació de les tropes aliades a conseqüència del tractat d’Utrecht. Després de moltes deliberacions i atès el paper decisiu del braç reial, s’optà per la resistència i es dissenyà l’organització del govern del Principat.