Informació

Plànol de les fortificacions del setge de Barcelona


En aquest plànol, fet pels defensors de Barcelona durant el setge, es pot veure clarament detallat el cinturó militar de les tropes francoespanyoles que circumval·lava la línia nord-est fins a arribar a la platja de llevant, així com les trinxeres construïdes per atacar la ciutat entre els baluards de Sant Pere i del Portal Nou.