Informació

Nomenament de càrrecs de La Coronela
Llibre IX de las deliberacions dels Collegis y examens del Collegi dels magnífichs droguers de la ciutat de Barcelona, 1707-1719


La Coronela era una milícia urbana d’autodefensa, formada pels integrants dels gremis de la ciutat. La de la ciutat de Barcelona té els seus orígens en el segle XVI. L’organisme encarregat de dirigir aquest força era el Consell de Cent i el conseller en cap n’era el coronel. Formar part de la milícia de la ciutat era considerat un honor pels artesans i menestrals de la ciutat. Durant el setge de 1713-1714, la Coronela de Barcelona, estructurada en sis batallons, tingué un paper protagonista en la seva defensa.