Informació

Canó Bruch


Aquests dos canons van ser fabricats a la foneria de la Rambla de Santa Mònica durant el setge del 1714. D’acord amb el costum i la situació de setge de la ciutat, molt probablement el bronze emprat per a la fabricació d’aquests canons procedia de la fosa d’estris domèstics d’aram aliats amb estany. La dimensió reduïda d’aquests canons està pensada per atacar l’enemic des d’una distància curta o bé per combatre en els carrers. A més, també permetia una gran mobilitat i calien sols dos artillers per a la seva manipulació