Informació

La prise de la ville de Tortoze


Pocs mesos després de la caiguda de Lleida, les tropes del duc d’Orleans atacaren el flanc sud del Principat. La capitulació de Tortosa del 15 de juliol de 1708 ocupa l’espai central d’aquest almanac francès. En el mateix gravat es commemoren, també, altres victòries francoespanyoles com les de les preses de Montanyana, a Osca, i la d’Àger, a la Noguera. Girona capitularia al cap de tres anys, el 24 de gener de 1711.