Informació

Proposició que lo Rey [...] feu als Braços convocats en la Cort General [...]


Document que recull la proposició reial de la Cort General del 1705, llegida en nom de Carles III, el dia 5 de desembre de 1705. Per tal de legitimar el seu poder a Catalunya, l’arxiduc va voler celebrar Corts com a primera mesura política. Feia menys d’un mes que havia fet l’entrada oficial a la capital del Principat.