Galeria de L’austriacisme al poder

Torna a L’austriacisme al poder

Galeria de L’austriacisme al poder

amplia
Retrat de Carles III davant el port de Barcelona
amplia
Proposició que lo Rey [...] feu als Braços convocats en la Cort General [...]
amplia
Constitucions, capitols y actes de cort, fetas, y atorgats, per la S.C.R. magestat del rey nostre senyor Don Carlos III, rey de Castella, de Aragó, Comte de Barcelona [...], en la cort celebrá als cathalans en la ciutat de Barcelona, en la Casa de la Deputació del General de Cathalunya, en lo any de 1706
amplia
Maces reials

amplia
Carles III reconeix els privilegis de Barcelona
amplia
Privilegi del Rei Carles III a la ciutat de Dénia
amplia
Executòria concedida a Joseph Vilallonga y de Maresma
amplia
Executòria concedida a Antoni de Armengol

amplia
Executòria atorgada a Salvador Feliu de la Penya
amplia
50 Anales de Cataluña y epilogo breve [...]
amplia
Dos rals de Barcelona
amplia
Diner de Barcelona

amplia
Croat
Facebook Twitter Google+

  • |
  • |Àmbits de l'exposició

×