Informació

Executòria atorgada a Salvador Feliu de la Penya


Salvador Feliu de la Penya formava part del nucli de suport a l’arxiduc a la capital catalana, juntament amb el seu parent i tutor, l’historiador Narcís Feliu de la Penya. Aquest suport es justificava, també, pels interessos econòmics que tenia a la plana de Vic. D’altra banda, va ser fundador de la Companyia Nova de Gibraltar, societat en la qual també participà Mitford Crowe, representant de la reina Anna d’Anglaterra en la signatura del pacte de Gènova. El rei premià la seva fidelitat concedint-li, el 25 d’octubre de 1708, el privilegi de ciutadà honrat.