Informació

Executòria concedida a Antoni de Armengol


A Antoni de Armengol li fou concedit, amb data 6 de novembre de 1706, per a ell i la seva descendència, el títol de comte de Montagut. De tota manera, els títols i privilegis que concedí Carles III durant el seu regnat foren abolits i deixats sense efecte per ordre del nou rei Felip V, després de la desfeta del 1714. Van ser recuperats, però, l’any 1725, amb la signatura de la pau de Viena.