Informació

Croat


La situació de guerra permanent, sumada a la manca d’ajuda financera promesa pels aliats, va fer que l’administració catalana hagués de fer front a una hisenda deficitària. El problema de liquiditat arribà a ser tan punyent, que va abocar el govern de l’arxiduc a posar en pràctica successives operacions de manipulació monetària, malgrat les objeccions del Consell de Cent barceloní, que manifestà la seva oposició a aquesta pràctica defraudadora. Aquestes monedes són encunyades a la Seca de Barcelona durant aquest difícil període, del 1705 al 1713. Alguns historiadors de la numismàtica asseveren que la peça de dos rals de l’arxiduc és l’origen de la denominació de l’antiga pesseta. La peça de dos rals encunyada a Barcelona, on se l’anomenava «peceta carolina» per ser una «peça petita», es va estendre per tota la península arran de les campanyes militars. D’aquí que l’adopció del nom català «peceta» finalment es fixés en la forma castellana «peseta» i en la catalana «pesseta».