Informació

Cant dels aucells quant arribaren los vaixells devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III [...]


La situació de revolta generalitzada davant l’arribada del rei Carles III va generar una allau de documents sovint en vers i amb un llenguatge senzill per tal de poder-lo fer extensiu a tot el poble. N’és un exemple aquesta poesia panegírica que, seguint la melodia popular catalana del «cant dels ocells», adapta un text dedicat a la victòria aliada amb l’arribada dels vaixells dels quals desembarcà l’arxiduc d’Àustria, el nou rei Carles III.