ENTRE BORBONS I ÀUSTRIES

Els Vigatans

A la Catalunya de 1700 hi havia un viu sentiment antifrancès, que l'ocupació dels anys 1694-1697, encara recent, no havia fet més que augmentar.

D’altra banda, els sectors més inquiets de la burgesia de Barcelona mantenien una relació habitual amb Anglaterra i els Països Baixos, pels quals sentien una gran admiració. La formació del partit austriacista, o vigatà, es va fer en la clandestinitat.

Hi van contribuir la marxa de la guerra internacional, amb importants victòries aliades, i l’autoritarisme reial.

Entre els col·lectius més actius cal esmentar els propietaris rurals i la petita noblesa, en especial de la plana de Vic, la burgesia barcelonina, la universitat i el baix clergat.

Peces relacionades


veure les peces com a galeria


Facebook Twitter Google+

  • |
  • |Àmbits de l'exposició

×