Informació

La Royalle Reception faitte à la Reine d’Espagne par sa Majeste Catholique. A Feguieres en Catalogne le 3 Novembre 1701


Durant l’estada de Felip V a Catalunya amb motiu de la celebració a Barcelona de la Cort General (1701-1702), arribava a Figueres, el 3 de novembre de 1701, Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, primera esposa de Felip V. La imatge principal representa, amb l’acte del besamans, la recepció del rei a la seva esposa als afores de Figueres. A la part inferior central, veiem la ratificació de les núpcies dos dies més tard a la capital empordanesa. L’almanac recull altres episodis importants de l’any 1701, com l’arribada a Madrid del duc d’Anjou, la benedicció del cardenal Portocarrero al nou monarca o la imposició a aquest del Toisó d’Or.