Informació

La benediction nuptiale donne solennellement au Roy et a la Reine d’Espagne a Feguieres le 5 Novembre 1701


Dos dies després de la seva arribada, el dia 5 de novembre de 1701 el patriarca de les Índies ratificava el matrimoni entre Felip V i Maria Lluïsa Gabriela de Savoia. Amb aquesta aliança, Lluís XIV de França es volia assegurar el suport de Víctor Amadeu de Savoia, sense oblidar que el seu ducat ocupava un espai estratègic d’entrada a Itàlia. No ho aconseguí, ja que Víctor Amadeu de Savoia s’adherí a la causa aliada al cap de dos anys, el 8 de novembre de 1703. Cal destacar, a la part inferior de l’almanac, el jurament dels Furs del Regne d’Aragó que Felip V va fer a la ciutat de Saragossa el 17 de novembre de 1701.