Informació

Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capitol de cort lxxxii de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV celebradas en la ciutat de Barcelona any MDCCII


Actes de la Cort General celebrada a Barcelona entre el 12 d’octubre de 1701 i el 14 de gener de 1702 presidida pel rei Felip IV de Catalunya i V de Castella. Des de l’any 1599, no s’havia clos cap legislatura a Catalunya. Aquest fou el motiu pel qual es decidí reeditar el text de les Pragmàtiques i el text de les Corts precedents celebrades a Montsó l’any 1585. En els diferents pactes i en les contrapartides dirimides en les Corts de 1701-1702 es manifestaren la influència i intervenció dels sectors econòmics catalans emergents en els quals convergien diversos sectors: agraris, manufacturers i comercials.